.................................SK Spartak Plzeň z.s.

historie Capartic

Chodský spisovatel J.Š. Baar píše v povídkách Báby a dědkové: "Ves Capartice byla založena roku 1705 pro 12 dřevorubeckých rodin, které jsem přivedl z Horního Falce Jan hr. ze Stadionu, aby pro jeho huti, peci a hamry opatřovaly dříví. Nová vesnička byla od něho též pokřtěna, a to významně Nepomuk, neboť úcta sv. Jana Nepomuckého počínala právě tehdy vzkvétati. Jeho svatořečení bylo již na obzoru a sám zakladatel se jmenoval Jan. Toto úřední jméno se však mezi českými sousedy neujalo a chodští sedláci, majitelé šedesátikorcových lánů, počali říkat bezzemkům, snažícím se urvati kamenitému lesu kousek políčka či loučky, pozemkáři nebo také caparti.

Slovo Capartice se vyvinulo ze slov tapart i capart, které v 17. století označovaly roztrhaný, otřepaný šat, nebo i kus šatu a obrazně vše chatrné a maličké (např. i děti).

>> Najít na mapě